سنسور های سطح در صنعت

از سنسورهای سطح برای متنوع ترین وظایف استفاده می شود. در اصل،از سنسورهایی استفاده می شود که بر اساس اندازه گیری خازنی، مغناطیسی یا اولتراسونیک هستند.

HYDAC ELECTRONIC دارای سنسور های سطح برای هریک از این اصول اندازه گیری در محدوده محصولات خود است.

سوئیچ های سطح الکترونیکی سطح سیال را ضبط می کنند و یک یا سیگنال سوئیچینگ را مطابق با تنظیمات از پیش تعیین شده، خروجی می دهند.

به عنوان یک گزینه، سطح مایع میتواند به طور دائم به عنوان سیگنال آنالوگ (4..20 میلی آمپر یا 0..10 ولت) خروجی شود.

HNS 500