تجهیزات

مهام توسعه آراز لیان (متالیانکو)

تامین کننده و واردکننده محصولات برق صنعتی و اتوماسیون

تامین کننده و واردکننده محصولات ابزار دقیق و اندازه گیری الکتریکال

تامین کننده و واردکننده محصولات مکانیک، هیدرولیک و پنوماتیک

تامین کننده و واردکننده دتکتور و آنالایزرهای گاز